Komplikace tuberózní sklerózy

Komplikace tuberózní sklerózy nastávají zejména ve chvíli, kdy dojde k celkovému zhoršení nemoci. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby pacient podstoupil pravidelné lékařské kontroly a průběžnou léčbu.

Komplikace mohou zahrnovat:

  • Status epilepticus – jedná se o klinické či elektrické křečové aktivity trvající déle než 30 minut (bez ohledu na stav vědomí) či opakované záchvaty křečí bez návratu vědomí po dobu delší než 30 minut.
  • Bronchopneumonie neboli zápal plic a průdušek
  • Selhání ledvin

Status epilepticus a bronchopneumonie (onemocnění vyskytující se převážně u osob s hlubokoku mentální retardací) představují jednu z hlavních příčin předčasného úmrtí pacientů s tuberózní sklerózou.

Náhlá smrt epileptiků (SUDEP)

SUDEP je označení pro náhlé úmrtí epileptiků, jehož příčina není objasněna. Dochází k němu převážně u komplikovaných druhů epilepsie. SUDEP postihuje okolo 1 z 250 osob trpící těžkou formou epilepsie.

Selhání ledvin

K selhání ledvin dochází zpravidla následkem polycystické choroby ledvin. V některých případech je však selhání způsobeno častými operacemi krvácejících angiomyolipomů.

Angiomyolipomy, neboli AMLs, jsou nádory ledvin, které se skládají z krevních cév, tuků a svalů. Hlavním rizikem AMLs je to, že jejich růst může přesáhnout velikost 3 cm. Krevní céva tak může nabýt obrovské velikosti, což může vést k jejímu prasknutí a způsobit životu ohrožující krvácení. Ke krvácení dochází až u 2-3 z 10 pacientů s tuberózní sklerózou.

Zdroj: Web britského zdravotnictví NHS