Užitečné odkazy

Odborníci 

  • MUDr. Bořivoj Petrák, CSc.: Lékař – neurolog působící ve Fakultní nemocnici v Motole; specialista na neurokutánní onemocnění mezi které patří tuberózní skleróza.
  • Doc. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.: Docent Kršek je vedoucím lékařem Jednotky intenzivního monitorování pacientů s epilepsií (JIME) Kliniky dětské neurologie UK 2. LF a FN Motol; specialista na diagnostiku farmakorezistentní epilepsie ,která je častým příznakem tuberózní sklerózy, a její chirurgickou léčbu.
  • MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D. - Lékař působící na Klinice dětské onkologie LF MU a Fakultní nemocnici v Brně. Jeho hlavním zájmem je oblast nádorů mozku a míchy u dětí. Díky tomuto zaměření, neboť mnoho nádorů mozku u dětí jsou spjaty s tzv. nádorovými predispozičními syndromy, se pan Zitterbart od roku 2011 detailněji věnuje v rámci neuroonkologické ambulance také dětem s fakomatózami. Tedy s neurofibromatózou typ 1 a 2, tuberozní sklerózou (TSC), ev s dalšími neurokutálními syndromy.

Odborné publikace

Facebook

Tuberózní skleróza na zahraničních webech

Poradna & Kliniky

TV pořady o tuberózní skleróze

Napsat komentář