Video: O vyrovnání se s postižením dítěte

Dětský psycholog a zakladatel Dětského centra Paprsek doc. PhDr. Jaroslav Šturma vysvětluje, jakými psychickými a emočními etapami musí projít rodiče, než se vyrovnají s postižením svého dítěte. Související článek na portálu Šance Dětem.

video

Odkaz na video zde.

0:12 Dá se obecně psychologicky popsat, jaké pocity prožívají rodiče poté, co jsou seznámení s diagnózou postižení vlastního dítěte?
20:54 Naše společnost se učí být tolerantnější k postiženým. Na druhou stranu je vysoké procento ukončených těhotenství jako výsledku odhalení vrozené vývojové vady v rámci prenatální diagnostiky. Není v tomto přístup naší společnosti paradoxní?
26:34 Hraje v procesu přijetí postižení nějakou roli původ postižení a dá se obecně říci, že jsou nějaká postižení snáze přijatelná?
31:59 Jakým způsobem přijetí dítěte rodičem ovlivňuje to, jak dítě samo sebe vnímá?
38:44 Existuje nějaké doporučení, jak dosáhnout bezpodmínečné lásky k dítěti, zvlášť v případech, že existují nějaká nenaplněná rodičovská očekávání?

Napsat komentář